โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
   เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2554
   โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
   เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2554
   โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
   เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2554
   โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
   เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2554
   โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
   เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2554

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Home สารสนเทศของโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สารสนเทศโรงเรียน
รายชื่อนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ให้เปิดกับ Google Chrome

ใช้ได้กับ office 2007 ขึ้นไปเท่านั้น


ระดับปฐมวัย

- อนุบาล1/1 - อนุบาล2/1 - อนุบาล3/1

- อนุบาล1/2 - อนุบาล2/2 - อนุบาล3/2

- อนุบาล1/3 - อนุบาล2/3 - อนุบาล3/3

- อนุบาล1/4 - อนุบาล2/4 - อนุบาล3/4

- อนุบาล1/5 - อนุบาล2/5  - อนุบาล3/5

- อนุบาบ1/6 - อนุบาล2/6 - อนุบาล3/6

- อนุบาล2/7         - อนุบาล3/7

ช่วงชั้นที่ 1

- ป.1/1 - ป.2/1 - ป.3/1

- ป.1/2 - ป.2/2 - ป.3/2

- ป.1/3 - ป.2/3 - ป.3/3

- ป.1/4 - ป.2/4 - ป.3/4

- ป.1/5 - ป.2/5 - ป.3/5

- ป.1/6 - ป.2/6 - ป.3/6

ช่วงชั้นที่ 2

- ป.4/1 - ป.5/1 - ป.6/1

- ป.4/2 - ป.5/2 - ป.6/2

- ป.4/3 - ป.5/3 - ป.6/3

- ป.4/4 - ป.5/4 - ป.6/4

- ป.4/5 - ป.5/5 - ป.6/5

- ป.4/6 - ป.5/6 - ป.6/6

ช่วงชั้นที่ 3

- ม.1/1 - ม.2/1 - ม.3/1

- ม.1/2 - ม.2/2 - ม.3/2

- ม.1/3 - ม.2/3 - ม.3/3

- ม.1/4 - ม.2/4 - ม.3/4

- ม.1/5 - ม.2/5 - ม.3/5

- ม.1/6


LAST_UPDATED2
 
กลุ่มงานธุรการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

1. งานธุรการโรงเรียน

2. งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

3. งานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและพัฒนาเครือข่าย

 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

1. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและบริหารชุมชน

LAST_UPDATED2
 
กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

1. งานจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน

2. งานสาธารนูปโภคและการซ่อมบำรุง

3. งานป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงเรียน

4. งานบริการสถานที่และยานพาหนะ

 
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

1. งานอนามัยโรงเรียน
2. งานทัศนศึกษา
3. งานโภชนาการ
4. งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6. งานวางแผนบริหารสถานศึกษา
7. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาลและแผน
8. งานจัดระบบควบคุมภายใน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free hosting oscommerce top celebrities Valid XHTML and CSS.